Brak możliwości zmiany stanowiska – przywilej dla kobiet w ciąży

schodołaz używany Monitory medyczne

Według zawartych w Kodeksie Pracy praw i obowiązków, jakie posiada i musi przestrzegać pracodawca wynika, że kobieta w ciąży pod żadnym pozorem nie może wykonywać pracy, która przekraczałaby wyznaczone godziny, jak również w porze nocnej. W związku z powyższym do zadań szefa należy znalezienie zastępczego stanowiska na czas trwania ciąży, tak aby przyszła mama miała możliwości wykonywania swoich obowiązków w ustawowych godzinach pracy w porze dnia.

Jednak zdarzają się sytuacje, w których takie zmiany nie są w ogóle do zaakceptowania. Ponieważ system prowadzenia działalności odbywa się tylko i wyłącznie na trzech zmianach i nie można dokonać podmiany stanowiska, gdyż dana pracownica ma tylko uprawnienia na jedno stanowisko.

Z kolei inne firmy, a właściwie wykonywane w nich zadania pracowników często odbywają się w godzinach nadliczbowych i umożliwienie kobiecie w ciąży krótszej zmiany nie wiązałoby się z zakończeniem danego projektu na czas, a w konsekwencji nie wywiązanie się z umowy. Takich przykładów działalności jest bardzo dużo, dlatego w Kodeksie Pracy istnieje zapis dotyczący tych kwestii.

Jeżeli zdarzy się, że takie zmiany nie są możliwe do zrealizowania to pracodawca jest zmuszony do umożliwienia pracownicy zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy z jednoczesnym zachowaniem prawa do otrzymywania wynagrodzenia. Choć nie jest to korzystne dla pracodawcy, to najważniejsza w takiej sytuacji jest przyszła mama.