Czym są choroby nowotworowe?

optykopalinski.pl leczenie żylaków poznań

Choroby nowotworowe to zbiorcza nazwa dla chorób, w którym dochodzi do niekontrolowanego podziału komórek organizmu, a nowopowstałe komórki mutują się i uniemożliwiają interwencję wewnętrzną organizmu.

W przypadku nowotworu złośliwego mamy do czynienia z tym samym mechanizmem, ale w tym przypadku komórki mutują się kilkukrotnie.

Proces powstawania komórek nowotworowych nazywa się kancerogenezą i można go podzielić na 7 zasadniczych etapów: działanie czynników rakotwórczych (palenie papierosów, nadużywanie alkoholu, nieprawidłowa dieta, etc); mutacja; mitoza zmutowanych komórek (uszkodzone komórki zaczynają się intensywnie dzielić); przerastanie zdrowych tkanek (w wyniku procesu mitozy chore komórki zaczynają zdobywać przewagę nad tymi nieuszkodzonymi); angiogeneza (organizm zaczyna intensywnie walczyć z zarażonymi komórkami); migracja (zmutowane komórki zaczynają rozprzestrzeniać się po całym organizmie); tworzenie się przerzutów (komórki zarażone zaczynają rozmnażać się w innej części organizmu i tworzą przerzuty).