Groźne choroby cywilizacyjne

http://seniorplus.com.pl/ protetyka

Zjawiskiem szeroko dyskutowanym i głośnym są tak zwane choroby cywilizacyjne. Zaliczamy do tej kategorii te przypadłości, które ze względu na swoje rozpowszechnienie oraz charakter mogą w największym stopniu przyczyniać się do podnoszenia wskaźników śmiertelności.

Co ciekawe, do zbioru tego trafiają dolegliwości o skrajnie różnym charakterze. Mamy w tym worku zarówno nowotwory i choroby serca, jak też cukrzycę, alergię, a nawet otyłość.

Co warte podkreślenia, sam termin nie ma charakteru medycznego, ale publicystyczny. Przeniknął jednak do naukowego języka i jest używany przez lekarzy.

Ponieważ choroby, które określa się mianem cywilizacyjnych mają skrajnie odmienny charakter i pochodzenie, to nie ma mowy o jednej, uniwersalnej strategii, która umożliwiłaby skuteczną walkę z nimi. Można jednak pokusić się o to, ażeby stworzyć pewne ogólne zasady, których każdy z nas powinien przestrzegać, aby ograniczyć ryzyko zachorowań.

Tu eksperci są zgodni – podstawą musi być profilaktyka. Gdy będziemy umieli zapobiegać, a nie tylko leczyć, nasza sytuacja znacznie się poprawi.