Jak leczy się ziarnicę złośliwą?

https://meditus.eu/wszywka-alkoholowa-lublin http://stomatologiczne.net.pl/protetyka/

Leczenie ziarnicy złośliwej opiera się przede wszystkim na radioterapii oraz chemioterapii. Wybór metody zależy od tego, w jakim stadium znajduje się choroba.

W przypadku I oraz II stadium zaawansowania wykorzystuje się radioterapię, natomiast w stadium III oraz IV pacjenci są poddawani chemioterapii. Leczenie chirurgiczne w przypadku ziarnicy złośliwej ma niewielkie znaczenie.

Szanse na wyleczenie ziarnicy są bardzo duże i zależą głównie od tego, w jakim stadium wykryto chorobę i rozpoczęto terapię. Szacuje się, że szansę na wyleczenie ma 95% pacjentów, u których wykryto chorobę w I stadium oraz 50% pacjentów, którzy podjęli leczenie w IV stadium choroby.

Stosowanie klasycznej chemioterapii czy radioterapii niesie jednak za sobą wiele niekorzystnych objawów, są to m. in.

uszkodzenia nerek, mdłości, wymioty czy wypadanie włosów. Aby w możliwie największym stopniu zredukować te dolegliwości prowadzone są badania nad wprowadzaniem radioterapeutyków i chemioterapeutyków bezpośrednio do komórek chłoniaka ziarnistego.