Kardiologia w weterynarii

http://szczepienia.net.pl http://stomatologiczne.net.pl/

Kardiologia jest nauką medyczną, która na tle innych popularnych nauk medycznych wyodrębniła się dość późno, bo na początku XX wieku. Wcześniej nauka ta była elementem nauk związanych z chorobami wewnętrznymi. Dzisiaj nie wyobrażamy sobie współczesnej medycyny bez kardiologii. Wszystkie zagadnienia związane z chorobami sercowo-naczyniowymi są analizowane przez tę dziedzinę medyczną.

Kardiologia na przestrzeni ostatnich dekad niesamowicie wykształciła się w medycynie. Dzisiaj dysponuje już wieloma danymi, które umożliwiają zarówno rozpoznawanie, jak i leczenie takich chorób jak choroba wieńcowa, miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, czy zaburzenia rytmu serca. Dzisiejsza kardiologia oferują nam bardzo dużą ilość badań mających na celu szybkie rozpoznanie choroby. Do badań tych należą m.

in. badania fizykalne, badania laboratoryjne, nieinwazyjne badania kardiologiczne takie jak EKG tj. elektrokardiografia (podstawowe, wysiłkowe, śródsercowe, Holter), RTG tj. badanie radiologiczne klatki piersiowej, echokardiografia, badanie dopplerowskie serca, rezonans magnetyczny serca oraz scyntygrafia serca, jak również inwazyjne badania kardiologiczne takie jak cewnikowanie serca, czy koronofrafia.

Kardiologia zajmuje współcześnie bardzo ważne miejsce jednak nie tylko w medycynie. Od kilku lat odgrywa także niezwykle istotną rolę w weterynarii. Kardiologia w dzisiejszej weterynarii Kardiologia pełni coraz większą rolę w leczeniu zwierząt domowych, przede wszystkim kotów i psów. Podstawowym obszarem pracy kardiologów weterynaryjnych są choroby serca psów, kotów i koni.

W przypadku psów mniejszych ras kardiolodzy najczęściej borykają się z problemem zdegenerowanych chorób przedsionków. U psów ras dużych i olbrzymich największy problem stanowią wszelkiego rodzaju choroby mięśnia sercowego. Z kolei u kotów, specjaliści z dziedziny kardiologii najczęściej diagnozują kardiomiopatię w formie hipertroficznej. Konie hodowlane najczęściej borykają się z zapaleniem mięśnia sercowego, występującego na skutek chorób infekcyjnych.

Oprócz diagnozowania chorób i wad nabytych serca, kardiolodzy weterynaryjni badają występowanie dziedzicznych chorób serca u psów i kotów. W przeciwieństwie jednak do ludzi, u zwierząt (w tym udomowionych psów i kotów), kardiolodzy nie spotkali się z występowaniem chorób wieńcowych serca. Do podstawowych badań w kardiologii weterynaryjnej należą badania echokardiologiczne, badania holterowskie, pomiar ciśnienia krwi, badania elektrokardiologiczne oraz badania RTG klatki piersiowej.