Psychoonkologia

http://www.i-kar.pl/oferta/badania/holter/ http://thea.pl/produkty/suplementy-diety/resvega

Osoby chorujące z powodu nowotworu bardzo często zapadają również na bardzo mocno związane z nią choroby psychiczne. Długotrwałe leczenie, problemy natury fizycznej, zmęczenie i zniechęcenie towarzyszące chorobie nowotworowej mogą przyczynić się również do występowania licznych przypadłości, które często powodują, że jakość życia osoby chorej ulega drastycznej zmianie.

Właśnie z tego powodu tak bardzo ważna jest adaptacja pacjentów, którzy zapadają na choroby nowotworowe. Zarówno pierwszy szok osoby, która dowiaduje się o stanie swojego zdrowia, jak i sam przebieg choroby, powinien być monitorowany przez osobę doświadczoną w pomocy psychologicznej.

Psychoonkologia za cel stawia sobie przede wszystkim polepszenie sposobu, w jaki rozumiana jest choroba przez pacjenta i jego rodzinę. Psychoonkologia jest więc interdyscyplinarną dziedziną medycyny, której celem jest przede wszystkim skupienie szczególnej uwagi na sposobie myślenia o chorobie – które przez wielu badaczy, jest tak samo ważne jak leczenie farmakologiczne.

Najważniejszym zadaniem psychoonkologii jest oswojenie choroby. Pomoc ta oferowana jest nie tylko samym pacjentom, ale również rodzinie, która bardzo często nie wie jak zachować się wobec choroby bliskiej osoby.