Stadia choroby Alzheimera

https://klinika-trzezwosci.pl/nasza-oferta/odtruwanie-alkoholowe bomedica.com.pl

W chorobie Alzheimera, w zależności od objawów wyróżnia się trzy stadia. Stadium pierwsze, tzw. wczesne to przede wszystkim utraty w świeżej pamięci. Chory nie jest w stanie przyswoić sobie oraz zapamiętać nowych informacji, ma problemy językowe, np. zapomina słów, często zmienia się jego nastrój i osobowość. Stadium drugie to tzw. etap pośredni. Pacjent całkowicie traci zdolność zapamiętywania i odtwarzania nowych informacji. Pogarsza się także jego pamięć o dawniejszych wydarzeniach, jednak nie zanika zupełnie.

W tym stadium chorzy są zagubieni, nawet w najprostszych codziennych sytuacjach, nie potrafią np. odnaleźć we własnym domu kuchni czy łazienki. Mogą sprawiać wrażenie nieobecnych, wędrują po domu bezcelowo, często zachowują się też nieprzyjaźnie w stosunku do otoczenia. Stadium trzecie to tzw. etap ciężki. Chorzy samodzielnie nie są już w stanie wykonywać najprostszych czynności. Są niezdolni do chodzenia, nie potrafią jeść ani połykać. Pojawiają się odleżyny, następnie przestają mówić. W końcowym stadium choroby, które przypada zazwyczaj na 7 – 20 lat od jej początku, pacjent zapada w śpiączkę, w której umiera.